k.ú.: 743313 - Dušníky u Rudné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 531723 - Rudná NUTS5 CZ020A531723
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 434 3915808
zahrada 651 314990
ovoc. sad 7 3066
travní p. 16 12924
lesní poz 16 14426
vodní pl. nádrž umělá 6 8801
vodní pl. tok přirozený 33 7262
zast. pl. společný dvůr 1 12476
zast. pl. zbořeniště 12 1980
zast. pl. 858 240753
ostat.pl. dráha 29 62708
ostat.pl. dálnice 7 128675
ostat.pl. jiná plocha 109 91671
ostat.pl. manipulační pl. 50 36240
ostat.pl. neplodná půda 14 7954
ostat.pl. ostat.komunikace 193 193163
ostat.pl. pohřeb. 2 5871
ostat.pl. silnice 141 103904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 21571
ostat.pl. zeleň 13 20793
Celkem KN 2604 5205036
Par. DKM 2604 5205036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 318
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 299
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 81
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 850
byt.z. byt 62
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 6
obč.z. byt 7
Celkem JED 78
LV 887
spoluvlastník 1402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2009
THM-V 1:2000 15.09.1980 18.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 15.09.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.06.2019 07:16

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.