k.ú.: 743275 - Rudimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586919 - Rudimov NUTS5 CZ0724586919
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 981417
zahrada 147 89644
ovoc. sad 10 57541
travní p. 844 2827827
lesní poz 583 5395559
vodní pl. tok přirozený 21 89945
vodní pl. zamokřená pl. 1 2740
zast. pl. zbořeniště 5 1480
zast. pl. 179 80063
ostat.pl. jiná plocha 104 127359
ostat.pl. manipulační pl. 63 43614
ostat.pl. neplodná půda 123 125701
ostat.pl. ostat.komunikace 187 178614
ostat.pl. silnice 27 35080
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10418
ostat.pl. zeleň 10 813
Celkem KN 2663 10047815
Par. KMD 2663 10047815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 115
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 235
spoluvlastník 464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2017
KM-D 1:2000 31.05.2002 29.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.05.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:09

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.