k.ú.: 743241 - Rudice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592552 - Rudice NUTS5 CZ0722592552
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1030 1963830
zahrada 256 201794
travní p. 2023 2546016
lesní poz 202 2313329
vodní pl. nádrž umělá 2 636
vodní pl. tok přirozený 40 37168
vodní pl. zamokřená pl. 1 284
zast. pl. zbořeniště 16 2502
zast. pl. 277 111448
ostat.pl. jiná plocha 473 174618
ostat.pl. manipulační pl. 125 59487
ostat.pl. neplodná půda 73 58545
ostat.pl. ostat.komunikace 363 146854
ostat.pl. pohřeb. 1 3035
ostat.pl. silnice 90 37547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10321
ostat.pl. zeleň 14 3575
Celkem KN 4988 7670989
Par. KMD 4988 7670989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 195
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 389
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 05:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.