k.ú.: 742899 - Rožná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596655 - Rožná NUTS5 CZ0635596655
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 509 2342154
zahrada 225 100001
ovoc. sad 1 2706
travní p. 561 865548
lesní poz 276 2233800
vodní pl. nádrž umělá 8 20457
vodní pl. tok přirozený 77 30764
vodní pl. tok umělý 4 35791
zast. pl. zbořeniště 8 2524
zast. pl. 369 879506
ostat.pl. dobývací prost. 48 314499
ostat.pl. dráha 23 58093
ostat.pl. jiná plocha 170 297269
ostat.pl. manipulační pl. 139 239158
ostat.pl. neplodná půda 300 242784
ostat.pl. ostat.komunikace 331 243690
ostat.pl. pohřeb. 4 3928
ostat.pl. silnice 14 50830
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 12356
ostat.pl. zeleň 16 2153
Celkem KN 3098 7978011
Par. KMD 3098 7978011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 153
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 39
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo odkališ. 2
Celkem BUD 361
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 8
Celkem JED 24
LV 314
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 15:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.