k.ú.: 742856 - Starý Rožmitál - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 382 1839101
zahrada 241 128851
travní p. 438 1585541
lesní poz 77 1433745
vodní pl. nádrž umělá 26 375136
vodní pl. rybník 2 28226
vodní pl. tok přirozený 51 47916
vodní pl. tok umělý 44 13433
vodní pl. zamokřená pl. 28 36771
zast. pl. společný dvůr 6 514
zast. pl. zbořeniště 2 168
zast. pl. 331 94773
ostat.pl. jiná plocha 55 41082
ostat.pl. manipulační pl. 22 16688
ostat.pl. neplodná půda 108 107849
ostat.pl. ostat.komunikace 183 83961
ostat.pl. pohřeb. 1 5841
ostat.pl. silnice 30 41969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 37316
ostat.pl. zeleň 5 3185
Celkem KN 2039 5922066
Par. DKM 1994 5872021
Par. KMD 45 50045
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 318
LV 417
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.2006
FÚO 1:2000 01.04.1973 10.08.2006 01.01.1971 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1830 10.08.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 04.06.2020 00:22

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.