k.ú.: 742601 - Svatá Kateřina u Rozvadova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561169 - Rozvadov NUTS5 CZ0327561169
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2640045
zahrada 99 58083
travní p. 388 2720805
lesní poz 164 5159222
vodní pl. nádrž umělá 3 11458
vodní pl. rybník 2 69470
vodní pl. tok přirozený 48 71728
vodní pl. tok umělý 55 46719
zast. pl. zbořeniště 28 10310
zast. pl. 122 51897
ostat.pl. dálnice 82 202158
ostat.pl. jiná plocha 195 208132
ostat.pl. manipulační pl. 1 2096
ostat.pl. neplodná půda 39 39378
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 37120
ostat.pl. ostat.komunikace 129 228213
ostat.pl. pohřeb. 1 1629
ostat.pl. silnice 34 78749
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5170
ostat.pl. zeleň 3 2204
Celkem KN 1583 11644586
Par. DKM 648 4536683
Par. KMD 935 7107903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 119
LV 142
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2012
DKM-KPÚ 05.06.2008 1:1000 23.06.2008 *)
S-SK GS 1:2880 1838 26.07.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 25.09.2020 16:52

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička