k.ú.: 742503 - Roztoky u Prahy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539627 - Roztoky NUTS5 CZ020A539627
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 969021
zahrada skleník-pařeniš. 1 24
zahrada 1542 785693
ovoc. sad 24 214765
travní p. 58 213734
lesní poz les s budovou 1 10
lesní poz ostat.komunikace 8 2634
lesní poz 167 1218441
vodní pl. nádrž umělá 1 827
vodní pl. tok přirozený 8 286657
vodní pl. tok umělý 2 36529
vodní pl. zamokřená pl. 5 1014
zast. pl. společný dvůr 2 629
zast. pl. zbořeniště 12 1332
zast. pl. 1977 400165
ostat.pl. dráha 11 568
ostat.pl. jiná plocha 280 336903
ostat.pl. manipulační pl. 36 42498
ostat.pl. neplodná půda 167 262247
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 2425
ostat.pl. ostat.komunikace 359 381898
ostat.pl. silnice 60 84185
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 28738
ostat.pl. zeleň 96 96722
Celkem KN 5212 5367659
Par. DKM 5212 5367659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 65
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 27
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 1283
č.p. rod.rekr 7
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 42
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 327
bez čp/če jiná st. 122
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 1962
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1055
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 85
obč.z. byt 29
Celkem JED 1192
LV 3026
spoluvlastník 5897

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.04.2009 obnova převedením SGI
THM-V 1:1000 01.12.1976 17.04.2009 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:43

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".