k.ú.: 742392 - Rozsochatec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569399 - Rozsochatec NUTS5 CZ0631569399
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2868537
zahrada 227 154753
ovoc. sad 5 4421
travní p. 169 991754
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz ostat.komunikace 3 9865
lesní poz 120 4197655
vodní pl. nádrž umělá 8 39751
vodní pl. rybník 3 80848
vodní pl. tok přirozený 25 53368
vodní pl. tok umělý 4 1734
vodní pl. zamokřená pl. 5 2452
zast. pl. společný dvůr 1 36
zast. pl. zbořeniště 2 2201
zast. pl. 304 77553
ostat.pl. dráha 9 113030
ostat.pl. jiná plocha 144 99598
ostat.pl. manipulační pl. 9 25342
ostat.pl. neplodná půda 48 49951
ostat.pl. ostat.komunikace 112 219817
ostat.pl. silnice 16 83624
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14082
ostat.pl. zeleň 46 134544
Celkem KN 1474 9224950
Par. DKM 1474 9224950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 150
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 15
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 301
LV 342
spoluvlastník 440

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.05.2022 DKM na části intravilán a část extravilánu - mimo KoPÚ
DKM-KPÚ 29.11.2010 1:1000 17.12.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 18.05.2022


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 05:49

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.