k.ú.: 742392 - Rozsochatec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569399 - Rozsochatec NUTS5 CZ0631569399
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2881265
zahrada 213 109551
ovoc. sad 5 4469
travní p. 183 1000021
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 130 4237440
vodní pl. nádrž umělá 8 38755
vodní pl. rybník 5 84217
vodní pl. tok přirozený 26 52860
vodní pl. tok umělý 4 1734
vodní pl. zamokřená pl. 3 1136
zast. pl. společný dvůr 2 186
zast. pl. zbořeniště 4 2716
zast. pl. 296 79920
ostat.pl. dráha 15 122298
ostat.pl. jiná plocha 120 92593
ostat.pl. manipulační pl. 16 28241
ostat.pl. neplodná půda 77 59900
ostat.pl. ostat.komunikace 162 239690
ostat.pl. silnice 25 83893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14547
ostat.pl. zeleň 47 111963
Celkem KN 1557 9247428
PK 40 803436
GP 10 16719
Celkem ZE 50 820155
Par. DKM 777 5223932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 40
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 286
LV 332
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.11.2010 1:1000 17.12.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.