k.ú.: 742171 - Krásná Lípa u Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560618 - Rovná NUTS5 CZ0413560618
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 27 185102
lesní poz les(ne hospodář) 42 583262
lesní poz 15 11221
vodní pl. nádrž umělá 2 66724
vodní pl. tok přirozený 7 9105
zast. pl. 2 182
ostat.pl. jiná plocha 4 1332
ostat.pl. neplodná půda 7 3752
ostat.pl. ostat.komunikace 11 13360
ostat.pl. pohřeb. 1 816
ostat.pl. silnice 2 26075
Celkem KN 120 900931
Par. DKM 120 900931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 2
LV 8
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.11.2011 vyhlášeno jako DKM (přepracovaná mapa v S-JTSK. Konzultováno se ZKI v Plzni.
Ost. 1:5000 01.01.1979 04.11.2011 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 30.09.2020 05:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička