k.ú.: 742147 - Rovná u Sokolova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560618 - Rovná NUTS5 CZ0413560618
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 63266
zahrada 31 9736
travní p. 124 3422997
lesní poz les(ne hospodář) 36 1988325
lesní poz 1 2818
vodní pl. nádrž umělá 8 4238
vodní pl. tok přirozený 4 6849
vodní pl. tok umělý 6 4514
vodní pl. zamokřená pl. 4 1661
zast. pl. zbořeniště 1 396
zast. pl. 89 37205
ostat.pl. jiná plocha 35 182425
ostat.pl. manipulační pl. 23 77130
ostat.pl. neplodná půda 162 171527
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2301
ostat.pl. ostat.komunikace 75 148249
ostat.pl. silnice 10 26544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2914
ostat.pl. zeleň 10 17994
Celkem KN 633 6171089
Par. DKM 633 6171089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 25
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 88
byt.z. byt 168
Celkem JED 168
LV 242
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.2012 Vyhlášeno jako DKM (přepracovaná mapa v S-JTSK. Konzultováno se ZKI v Plzni.
Ost. 1:5000 01.01.1979 01.10.2012 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 15:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.