k.ú.: 741591 - Roudná nad Lužnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553018 - Roudná NUTS5 CZ0317553018
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 221 1185007
zahrada skleník-pařeniš. 1 25
zahrada 332 247400
travní p. 269 530909
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 54 699471
vodní pl. nádrž přírodní 4 49546
vodní pl. nádrž umělá 2 1753
vodní pl. tok přirozený 6 165892
vodní pl. tok umělý 27 9639
vodní pl. zamokřená pl. 2 865
zast. pl. 522 120489
ostat.pl. dráha 30 93914
ostat.pl. jiná plocha 143 70797
ostat.pl. manipulační pl. 61 52562
ostat.pl. neplodná půda 9 3558
ostat.pl. ostat.komunikace 149 146153
ostat.pl. pohřeb. 1 3790
ostat.pl. silnice 13 128700
ostat.pl. skládka 1 245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 58 86518
ostat.pl. zeleň 64 54503
Celkem KN 1970 3651764
GP 1 2395
Celkem ZE 1 2395
Par. DKM 1970 3651764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 143
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 10
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 104
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 479
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 562
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.06.2013 1:1000 11.06.2013 *)
DKM 1:1000 25.08.2009
ZMVM 1:2000 16.04.1986 11.06.2013
S-SK GS 1:2880 1828 16.04.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 18.09.2020 10:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.