k.ú.: 741400 - Zvonovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 554898 - Rostěnice-Zvonovice NUTS5 CZ0646554898
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 2412721
zahrada 56 41413
travní p. 11 12296
lesní poz 3 41946
vodní pl. nádrž umělá 1 62583
vodní pl. rybník 1 17616
vodní pl. tok přirozený 16 58582
zast. pl. 97 42151
ostat.pl. jiná plocha 42 12464
ostat.pl. manipulační pl. 10 23453
ostat.pl. neplodná půda 1 20599
ostat.pl. ostat.komunikace 33 106708
ostat.pl. silnice 3 9848
ostat.pl. zeleň 1 764
Celkem KN 349 2863144
Par. DKM 349 2863144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 95
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 121
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2014 DKM na základě nového mapování intravilánu po KoPÚ
DKM-KPÚ 30.08.2012 1:1000 30.08.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 30.09.2020 17:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička