k.ú.: 741396 - Rostěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 554898 - Rostěnice-Zvonovice NUTS5 CZ0646554898
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 4010657
zahrada 164 83966
travní p. 49 23156
lesní poz les(ne hospodář) 2 5369
lesní poz 15 77949
vodní pl. nádrž přírodní 1 520
vodní pl. tok přirozený 15 45156
vodní pl. tok umělý 1 3987
zast. pl. zbořeniště 2 120
zast. pl. 176 75179
ostat.pl. jiná plocha 65 67929
ostat.pl. manipulační pl. 9 40480
ostat.pl. neplodná půda 2 4787
ostat.pl. ostat.komunikace 59 185414
ostat.pl. pohřeb. 1 2782
ostat.pl. silnice 7 24193
ostat.pl. zeleň 9 8460
Celkem KN 711 4660104
Par. DKM 711 4660104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 176
byt.z. byt 13
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 212
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2014 DKM na základě nového mapování intravilánu po KoPÚ.
DKM-KPÚ 30.08.2012 1:1000 30.08.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 21.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.09.2020 09:31

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.