k.ú.: 741167 - Ropice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 556971 - Ropice NUTS5 CZ0802556971
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 899 5145510
zahrada 531 632018
travní p. 454 1877965
lesní poz 157 1154675
vodní pl. nádrž umělá 13 42794
vodní pl. rybník 2 1953
vodní pl. tok přirozený 48 146718
vodní pl. zamokřená pl. 3 1748
zast. pl. společný dvůr 4 886
zast. pl. zbořeniště 25 7551
zast. pl. 696 194999
ostat.pl. dráha 9 112388
ostat.pl. jiná plocha 76 68877
ostat.pl. manipulační pl. 18 59914
ostat.pl. neplodná půda 159 221266
ostat.pl. ostat.komunikace 387 304747
ostat.pl. pohřeb. 1 5125
ostat.pl. silnice 10 68725
ostat.pl. skládka 1 46718
ostat.pl. zeleň 19 17979
Celkem KN 3512 10112556
Par. DKM 1355 8094657
Par. KMD 2157 2017899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 464
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 68
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 678
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 877
spoluvlastník 1233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.03.2015 1:1000 27.03.2015 *) na části k.ú.
KMD 1:1000 29.11.2013 na části k.ú. mimo oblast KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 06.06.2020 21:48

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.