k.ú.: 741167 - Ropice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 556971 - Ropice NUTS5 CZ0802556971
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 923 5188223
zahrada 498 589151
travní p. 446 1876144
lesní poz 157 1156923
vodní pl. nádrž umělá 13 42794
vodní pl. rybník 2 1953
vodní pl. tok přirozený 48 146718
vodní pl. zamokřená pl. 3 1748
zast. pl. společný dvůr 4 886
zast. pl. zbořeniště 26 7583
zast. pl. 669 195768
ostat.pl. dráha 9 113819
ostat.pl. jiná plocha 75 66005
ostat.pl. manipulační pl. 18 59914
ostat.pl. neplodná půda 163 225007
ostat.pl. ostat.komunikace 381 301343
ostat.pl. pohřeb. 1 5125
ostat.pl. silnice 10 68725
ostat.pl. skládka 1 46718
ostat.pl. zeleň 19 17979
Celkem KN 3466 10112526
Par. DKM 1348 8094658
Par. KMD 2118 2017868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 456
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 68
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
Celkem BUD 655
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 871
spoluvlastník 1205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.03.2015 1:1000 27.03.2015 *)
KMD 1:1000 29.11.2013 na části k.ú.mimo oblast KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.03.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 21.05.2019 06:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.