k.ú.: 741132 - Biskupice u Ronova nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 573949 - Biskupice NUTS5 CZ0531573949
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 2001812
zahrada 53 57170
ovoc. sad 12 70827
travní p. 34 240135
lesní poz 66 176417
vodní pl. nádrž přírodní 1 619
vodní pl. rybník 2 9144
vodní pl. tok přirozený 4 5872
vodní pl. zamokřená pl. 3 26251
zast. pl. 53 38756
ostat.pl. jiná plocha 23 12757
ostat.pl. neplodná půda 14 15818
ostat.pl. ostat.komunikace 27 55992
ostat.pl. silnice 4 23179
ostat.pl. zeleň 5 2748
Celkem KN 406 2737497
Par. DKM 406 2737497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 50
LV 80
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.12.2007 1:1000 07.01.2008 *)
DKM 1:1000 05.06.1999 07.01.2008
DKM 1:1000 05.06.1999
ZMVM 1:2000 01.10.1987 05.06.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 22:51

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.