k.ú.: 740438 - Rohov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568376 - Rohov NUTS5 CZ0805568376
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 5423980
zahrada 178 100588
travní p. 60 174124
lesní poz 8 14266
vodní pl. nádrž umělá 7 57040
vodní pl. tok přirozený 19 38238
vodní pl. tok umělý 2 1544
vodní pl. zamokřená pl. 4 15650
zast. pl. společný dvůr 1 956
zast. pl. zbořeniště 8 4168
zast. pl. 254 107022
ostat.pl. jiná plocha 117 315461
ostat.pl. manipulační pl. 10 55934
ostat.pl. neplodná půda 12 16138
ostat.pl. ostat.komunikace 78 253041
ostat.pl. silnice 3 56945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9489
Celkem KN 1107 6644584
Par. DKM 1107 6644584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 167
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 36
Celkem BUD 249
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 315
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.07.2020 Na části k. ú.
DKM 1:1000 21.02.2011
THM-V 1:2000 01.01.1966 21.02.2011
Ost. 1:2500 31.12.1878 01.01.1966 pruský katastr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička