k.ú.: 740047 - Rejkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540404 - Jince NUTS5 CZ020B540404
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 502273
zahrada 102 104325
ovoc. sad 3 8967
travní p. 125 324544
lesní poz 30 6305974
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 1 6692
vodní pl. tok přirozený 25 69005
vodní pl. zamokřená pl. 6 11852
zast. pl. zbořeniště 3 265
zast. pl. 72 17961
ostat.pl. dráha 2 56993
ostat.pl. jiná plocha 13 5743
ostat.pl. manipulační pl. 1 782
ostat.pl. neplodná půda 92 37161
ostat.pl. ostat.komunikace 44 46351
ostat.pl. silnice 28 47130
Celkem KN 602 7546144
Par. KMD 602 7546144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. doprava 2
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 69
LV 125
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 14:31

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.