k.ú.: 740021 - Rejčkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 1022124
zahrada 59 73835
travní p. 245 799494
lesní poz les s budovou 2 62
lesní poz 149 2572679
vodní pl. nádrž umělá 6 3406
vodní pl. rybník 6 21929
vodní pl. tok umělý 1 2112
vodní pl. zamokřená pl. 1 208
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 106 31742
ostat.pl. jiná plocha 19 11749
ostat.pl. manipulační pl. 12 17689
ostat.pl. neplodná půda 199 76776
ostat.pl. ostat.komunikace 80 60775
ostat.pl. pohřeb. 1 237
ostat.pl. silnice 4 32817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1814
Celkem KN 1123 4729614
Par. KMD 1123 4729614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 101
LV 144
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2016
S-SK GS 1:2880 1838 28.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 04:36

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.