k.ú.: 740012 - Dobrá Voda Lipnická - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568601 - Dolní Město NUTS5 CZ0631568601
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 111 497355
zahrada 70 47667
travní p. 225 678081
lesní poz 172 408491
vodní pl. nádrž umělá 2 4637
vodní pl. tok přirozený 13 5595
vodní pl. zamokřená pl. 1 5704
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. 61 18982
ostat.pl. jiná plocha 13 2078
ostat.pl. manipulační pl. 1 1375
ostat.pl. neplodná půda 129 54085
ostat.pl. ostat.komunikace 56 31013
ostat.pl. silnice 7 17303
Celkem KN 862 1772416
Par. KMD 862 1772416
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 61
LV 116
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.03.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.