k.ú.: 739995 - Ražice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549827 - Ražice NUTS5 CZ0314549827
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 2424687
zahrada 111 80297
travní p. 92 797095
lesní poz 74 511031
vodní pl. nádrž umělá 5 2028
vodní pl. rybník 2 333174
vodní pl. tok přirozený 2 3013
vodní pl. tok umělý 26 32378
vodní pl. zamokřená pl. 8 62067
zast. pl. společný dvůr 1 117
zast. pl. zbořeniště 1 27
zast. pl. 209 88373
ostat.pl. dráha 15 99851
ostat.pl. jiná plocha 105 104908
ostat.pl. manipulační pl. 14 40954
ostat.pl. neplodná půda 41 91890
ostat.pl. ostat.komunikace 87 157582
ostat.pl. silnice 11 59363
ostat.pl. zeleň 1 75
Celkem KN 961 4888910
Par. DKM 961 4888910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 195
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 16
LV 240
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2020 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 1:1000 27.11.2018
S-SK GS 1:2880 1837 30.11.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 13.08.2022 02:17

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.