k.ú.: 739995 - Ražice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549827 - Ražice NUTS5 CZ0314549827
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 2424687
zahrada 129 80753
travní p. 96 803405
lesní poz 74 511031
vodní pl. nádrž umělá 3 1786
vodní pl. rybník 2 333174
vodní pl. tok přirozený 2 3013
vodní pl. tok umělý 26 32378
vodní pl. zamokřená pl. 8 62067
zast. pl. společný dvůr 3 829
zast. pl. 212 87120
ostat.pl. dráha 15 99851
ostat.pl. jiná plocha 74 80251
ostat.pl. manipulační pl. 41 48646
ostat.pl. neplodná půda 44 94332
ostat.pl. ostat.komunikace 88 163395
ostat.pl. silnice 13 61564
ostat.pl. zeleň 2 427
Celkem KN 988 4888709
PK 18 13097
Celkem ZE 18 13097
Par. DKM 539 4614044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 197
byt.z. byt 14
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 16
LV 232
spoluvlastník 375

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.11.2018
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 22.09.2020 17:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička