k.ú.: 739880 - Ratibořské Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 863367
zahrada 243 159385
travní p. 78 175219
lesní poz 22 26725
vodní pl. tok umělý 6 1803
zast. pl. společný dvůr 4 1341
zast. pl. zbořeniště 9 513
zast. pl. 259 92423
ostat.pl. jiná plocha 95 39759
ostat.pl. manipulační pl. 12 55284
ostat.pl. neplodná půda 28 35420
ostat.pl. ostat.komunikace 96 98237
ostat.pl. pohřeb. 1 2339
ostat.pl. silnice 5 38617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11136
ostat.pl. zeleň 12 13147
Celkem KN 994 1614715
Par. DKM 994 1614715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 139
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 253
byt.z. byt 25
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 38
LV 318
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
DKM 1:1000 07.12.2012
ZMVM 1:2000 28.11.1989 19.05.2016
S-SK GS 1:2880 1830 28.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.09.2020 21:41

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.