k.ú.: 739863 - Ratibořice u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 3586708
zahrada 94 55971
ovoc. sad 5 8803
travní p. 145 486355
lesní poz 116 216383
vodní pl. nádrž umělá 2 3799
vodní pl. rybník 5 239938
vodní pl. tok přirozený 1 223
vodní pl. tok umělý 26 21003
vodní pl. zamokřená pl. 5 13322
zast. pl. společný dvůr 3 92
zast. pl. zbořeniště 1 758
zast. pl. 73 44734
ostat.pl. jiná plocha 98 152870
ostat.pl. manipulační pl. 46 20499
ostat.pl. neplodná půda 12 25331
ostat.pl. ostat.komunikace 96 153904
ostat.pl. pohřeb. 1 1213
ostat.pl. silnice 4 36428
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 818
ostat.pl. zeleň 16 19729
Celkem KN 1054 5088881
Par. DKM 1054 5088881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 205
spoluvlastník 254

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.05.2016
DKM 1:1000 21.11.2012
ZMVM 1:2000 30.11.1989 19.05.2016
S-SK GS 1:2880 1830 30.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 07:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička