k.ú.: 739740 - Ratenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 537748 - Ratenice NUTS5 CZ0204537748
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21103 - Pečky

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 550 4010288
zahrada 210 135835
ovoc. sad 3 6040
travní p. 9 3111
lesní poz 25 96791
vodní pl. nádrž umělá 4 27678
vodní pl. tok přirozený 23 27567
vodní pl. tok umělý 37 25674
vodní pl. zamokřená pl. 20 18390
zast. pl. společný dvůr 1 256
zast. pl. zbořeniště 2 592
zast. pl. 317 118912
ostat.pl. dráha 2 13765
ostat.pl. jiná plocha 70 59219
ostat.pl. manipulační pl. 10 22246
ostat.pl. neplodná půda 7 13009
ostat.pl. ostat.komunikace 88 75914
ostat.pl. pohřeb. 2 4353
ostat.pl. silnice 25 54042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13245
ostat.pl. zeleň 4 5189
Celkem KN 1412 4732116
Par. KMD 1412 4732116
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 153
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 97
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 313
byt.z. byt 10
obč.z. byt 4
Celkem JED 14
LV 441
spoluvlastník 652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.06.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 22.09.2020 17:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička