k.ú.: 739707 - Pašinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 513423 - Pašinka NUTS5 CZ0204513423
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 2849313
zahrada 306 149039
ovoc. sad 83 149141
travní p. 31 72941
lesní poz 136 129111
vodní pl. nádrž umělá 4 1567
vodní pl. rybník 2 2868
vodní pl. tok přirozený 40 19090
vodní pl. tok umělý 4 1242
zast. pl. zbořeniště 4 945
zast. pl. 234 85432
ostat.pl. dráha 6 10460
ostat.pl. jiná plocha 11 2429
ostat.pl. manipulační pl. 16 240026
ostat.pl. neplodná půda 41 20052
ostat.pl. ostat.komunikace 106 41011
ostat.pl. silnice 15 33496
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10725
ostat.pl. zeleň 2 3760
Celkem KN 1380 3822648
Par. DKM 1380 3822648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 231
LV 317
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.02.2009
THM-V 1:2000 01.01.1974 09.02.2009 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1900 01.01.1974 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 29.09.2020 17:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička