k.ú.: 739651 - Malovidy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534358 - Rataje nad Sázavou NUTS5 CZ0205534358
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 99520
zahrada 87 60681
travní p. 106 832860
lesní poz les s budovou 2 117
lesní poz 52 2644840
vodní pl. nádrž umělá 4 959
vodní pl. rybník 1 1238
vodní pl. tok přirozený 1 6508
vodní pl. zamokřená pl. 3 3652
zast. pl. společný dvůr 1 142
zast. pl. 143 28959
ostat.pl. dráha 4 57761
ostat.pl. jiná plocha 31 13712
ostat.pl. manipulační pl. 5 2600
ostat.pl. neplodná půda 23 19822
ostat.pl. ostat.komunikace 67 71407
ostat.pl. silnice 2 22491
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5090
Celkem KN 543 3872359
Par. KMD 543 3872359
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 145
LV 151
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 03:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.