k.ú.: 739634 - Sobělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588938 - Rataje NUTS5 CZ0721588938
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1147570
zahrada 77 53379
ovoc. sad 1 3300
travní p. 13 17778
lesní poz 1 2993
vodní pl. tok přirozený 5 4687
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 35
vodní pl. zamokřená pl. 1 1784
zast. pl. zbořeniště 2 500
zast. pl. 122 33282
ostat.pl. jiná plocha 37 7293
ostat.pl. manipulační pl. 16 20635
ostat.pl. neplodná půda 7 23556
ostat.pl. ostat.komunikace 32 79256
ostat.pl. silnice 3 4042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5807
ostat.pl. zeleň 7 3578
Celkem KN 502 1409475
Par. DKM 502 1409475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 119
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 9
LV 174
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.09.2013
DKM 1:1000 11.03.2013
KM-D 1:1000 25.09.1997 02.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 25.09.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 25.09.2020 16:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička