k.ú.: 739600 - Rataje u Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552976 - Rataje NUTS5 CZ0317552976
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 78 4952216
zahrada 121 110770
travní p. 138 1367236
lesní poz 41 3631354
vodní pl. nádrž přírodní 6 1895
vodní pl. nádrž umělá 2 4294
vodní pl. rybník 4 23672
vodní pl. tok přirozený 4 62005
vodní pl. tok umělý 10 13320
vodní pl. zamokřená pl. 1 1329
zast. pl. 161 91559
ostat.pl. jiná plocha 58 44211
ostat.pl. manipulační pl. 14 59264
ostat.pl. neplodná půda 44 77848
ostat.pl. ostat.komunikace 67 156469
ostat.pl. pohřeb. 1 3291
ostat.pl. silnice 11 90029
ostat.pl. skládka 2 38484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12680
ostat.pl. zeleň 8 25048
Celkem KN 772 10766974
PK 1806 6991002
Celkem ZE 1806 6991002
Par. DKM 441 913485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 269
spoluvlastník 485

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2020 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 1:1000 23.08.2013
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 02:23

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.