k.ú.: 739537 - Rašovice u Uhlířských Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534340 - Rašovice NUTS5 CZ0205534340
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2793486
zahrada 84 61771
ovoc. sad 3 26995
travní p. 137 747000
lesní poz ostat.komunikace 1 1463
lesní poz 19 1457897
vodní pl. nádrž umělá 2 5467
vodní pl. rybník 2 17280
vodní pl. tok přirozený 2 149
vodní pl. tok umělý 8 20063
zast. pl. společný dvůr 9 3676
zast. pl. zbořeniště 10 2462
zast. pl. 167 99122
ostat.pl. jiná plocha 25 68137
ostat.pl. manipulační pl. 15 5824
ostat.pl. neplodná půda 33 24945
ostat.pl. ostat.komunikace 86 137861
ostat.pl. pohřeb. 2 2729
ostat.pl. silnice 12 58777
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1060
ostat.pl. zeleň 13 95460
Celkem KN 790 5631624
PK 19 58142
Celkem ZE 19 58142
Par. DKM 432 5372179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 25
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 164
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 226
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.03.2006 1:1000 10.04.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.