k.ú.: 739537 - Rašovice u Uhlířských Janovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534340 - Rašovice NUTS5 CZ0205534340
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2791986
zahrada 99 71734
ovoc. sad 3 27182
travní p. 140 746892
lesní poz ostat.komunikace 1 1463
lesní poz 19 1457897
vodní pl. nádrž umělá 2 5467
vodní pl. rybník 2 17280
vodní pl. tok přirozený 2 149
vodní pl. tok umělý 9 19674
zast. pl. společný dvůr 7 3102
zast. pl. zbořeniště 7 1812
zast. pl. 178 100661
ostat.pl. jiná plocha 43 64909
ostat.pl. manipulační pl. 12 5188
ostat.pl. neplodná půda 31 24203
ostat.pl. ostat.komunikace 79 136188
ostat.pl. pohřeb. 2 2615
ostat.pl. silnice 13 59230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1060
ostat.pl. zeleň 11 92911
Celkem KN 820 5631603
Par. DKM 449 5377614
Par. KMD 371 253989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 4
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 25
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 171
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 234
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2021
DKM-KPÚ 17.03.2006 1:1000 10.04.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 17.12.2021 intr.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 13.08.2022 01:36

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.