k.ú.: 739294 - Rankov u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 1987103
zahrada 86 38156
travní p. 201 673335
lesní poz 81 424299
vodní pl. nádrž umělá 9 9280
vodní pl. rybník 1 15188
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 3 678
zast. pl. 92 34514
ostat.pl. jiná plocha 40 23588
ostat.pl. manipulační pl. 13 20495
ostat.pl. neplodná půda 7 2944
ostat.pl. ostat.komunikace 89 64226
ostat.pl. silnice 3 22420
Celkem KN 953 3316273
Par. KMD 953 3316273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 84
LV 123
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 03.06.2020 23:40

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.