k.ú.: 739006 - Rajnochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588920 - Rajnochovice NUTS5 CZ0721588920
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 487758
zahrada školka 3 610
zahrada 278 200527
ovoc. sad 14 34274
travní p. 1894 3358342
lesní poz les s budovou 3 166
lesní poz 452 35398092
vodní pl. nádrž umělá 8 4802
vodní pl. tok přirozený 48 161248
vodní pl. tok umělý 2 1357
vodní pl. zamokřená pl. 6 4254
zast. pl. zbořeniště 15 3724
zast. pl. 964 169204
ostat.pl. jiná plocha 362 216371
ostat.pl. manipulační pl. 145 168460
ostat.pl. neplodná půda 415 426482
ostat.pl. ostat.komunikace 374 379085
ostat.pl. pohřeb. 5 1802
ostat.pl. silnice 82 90597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 270 282486
ostat.pl. zeleň 41 39067
Celkem KN 5635 41428708
Par. DKM 1 49
Par. KMD 5634 41428659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 43
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 472
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 11
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 939
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 993
spoluvlastník 1379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.12.2019 00:58

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.