k.ú.: 739006 - Rajnochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588920 - Rajnochovice NUTS5 CZ0721588920
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 487758
zahrada školka 3 610
zahrada 278 200527
ovoc. sad 14 34274
travní p. 1894 3358329
lesní poz les s budovou 2 133
lesní poz 454 35433649
vodní pl. nádrž umělá 8 4802
vodní pl. tok přirozený 49 161248
vodní pl. tok umělý 2 1357
vodní pl. zamokřená pl. 6 4254
zast. pl. zbořeniště 15 3724
zast. pl. 966 169258
ostat.pl. jiná plocha 361 213624
ostat.pl. manipulační pl. 150 174104
ostat.pl. neplodná půda 408 387707
ostat.pl. ostat.komunikace 374 379085
ostat.pl. pohřeb. 5 1802
ostat.pl. silnice 82 90597
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 271 282397
ostat.pl. zeleň 45 39469
Celkem KN 5641 41428708
Par. DKM 1 49
Par. KMD 5640 41428659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 174
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 43
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 472
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 11
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 939
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 992
spoluvlastník 1381

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 12.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 11.07.2020 19:56

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.