k.ú.: 738883 - Rájec u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540854 - Rájec NUTS5 CZ0715540854
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 961 2626316
zahrada 200 133709
ovoc. sad 13 8472
travní p. 307 450556
lesní poz 243 1066688
vodní pl. nádrž umělá 19 16420
vodní pl. tok přirozený 35 82451
zast. pl. společný dvůr 2 58
zast. pl. zbořeniště 3 1994
zast. pl. 223 85375
ostat.pl. dráha 86 86903
ostat.pl. jiná plocha 48 18087
ostat.pl. manipulační pl. 57 55095
ostat.pl. neplodná půda 161 95892
ostat.pl. ostat.komunikace 133 83050
ostat.pl. pohřeb. 2 3897
ostat.pl. silnice 69 89945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 9774
Celkem KN 2600 4914682
Par. KMD 2600 4914682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 157
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 213
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 5
LV 327
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1882 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.08.2019 21:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.