k.ú.: 738883 - Rájec u Zábřeha - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540854 - Rájec NUTS5 CZ0715540854
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 960 2625040
zahrada 201 134719
ovoc. sad 13 8472
travní p. 307 450556
lesní poz 243 1066688
vodní pl. nádrž umělá 19 16420
vodní pl. tok přirozený 35 82451
zast. pl. společný dvůr 2 58
zast. pl. zbořeniště 3 1994
zast. pl. 226 85543
ostat.pl. dráha 86 86903
ostat.pl. jiná plocha 49 18393
ostat.pl. manipulační pl. 57 55095
ostat.pl. neplodná půda 161 95892
ostat.pl. ostat.komunikace 133 82904
ostat.pl. pohřeb. 2 3897
ostat.pl. silnice 69 89945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 9774
Celkem KN 2604 4914744
Par. KMD 2604 4914744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 159
č.p. zem.stav 2
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 2
Celkem BUD 216
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 5
LV 331
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1882 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.09.2020 05:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.