k.ú.: 738816 - Radslavice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517534 - Radslavice NUTS5 CZ0714517534
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 845
orná půda 722 5757308
zahrada 360 266797
travní p. 74 206699
lesní poz 13 26319
vodní pl. nádrž přírodní 1 10154
vodní pl. rybník 1 4252
vodní pl. tok přirozený 27 107387
vodní pl. tok umělý 11 17992
zast. pl. zbořeniště 6 1049
zast. pl. 423 175125
ostat.pl. jiná plocha 115 85022
ostat.pl. manipulační pl. 23 48753
ostat.pl. neplodná půda 3 16241
ostat.pl. ostat.komunikace 192 189385
ostat.pl. pohřeb. 1 4079
ostat.pl. silnice 18 61288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23458
ostat.pl. zeleň 14 13298
Celkem KN 2013 7015451
Par. DKM 2013 7015451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 324
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
Celkem BUD 419
LV 553
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2003 přepracování Ins.A
Ins. A 1:2000 17.04.1942 08.09.2003
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.04.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 16:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.