k.ú.: 738646 - Čakovice u Radouně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 2175155
zahrada 48 31385
travní p. 107 197034
lesní poz les(ne hospodář) 8 11879
lesní poz 52 127102
vodní pl. nádrž umělá 1 38376
vodní pl. tok přirozený 21 6260
vodní pl. zamokřená pl. 1 6518
zast. pl. zbořeniště 7 2015
zast. pl. 60 32605
ostat.pl. jiná plocha 14 12099
ostat.pl. manipulační pl. 4 2437
ostat.pl. neplodná půda 134 109326
ostat.pl. ostat.komunikace 49 51747
ostat.pl. silnice 3 12441
ostat.pl. zeleň 2 520
Celkem KN 702 2816899
Par. KMD 702 2816899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 57
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 93
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.09.2020 01:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička