k.ú.: 738549 - Radošovice u Vlašimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530531 - Radošovice NUTS5 CZ0201530531
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1679 4083928
zahrada 196 143271
travní p. 537 711396
lesní poz 261 2533754
vodní pl. nádrž přírodní 2 913
vodní pl. nádrž umělá 22 6199
vodní pl. tok přirozený 26 39629
vodní pl. tok umělý 33 3198
zast. pl. společný dvůr 2 528
zast. pl. zbořeniště 6 2252
zast. pl. 264 99333
ostat.pl. dráha 5 7215
ostat.pl. jiná plocha 63 28244
ostat.pl. manipulační pl. 49 40358
ostat.pl. neplodná půda 96 63364
ostat.pl. ostat.komunikace 288 222349
ostat.pl. pohřeb. 5 3762
ostat.pl. silnice 7 5667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 29405
ostat.pl. zeleň 1 281
Celkem KN 3568 8025046
Par. KMD 3568 8025046
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 38
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 242
LV 387
spoluvlastník 582

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 07.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 25.09.2020 05:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička