k.ú.: 738221 - Radomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551660 - Radomyšl NUTS5 CZ0316551660
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1056 5012858
zahrada 295 220204
ovoc. sad 15 45616
travní p. 380 980638
lesní poz 175 605390
vodní pl. nádrž umělá 17 10467
vodní pl. rybník 17 70407
vodní pl. tok umělý 56 14417
vodní pl. zamokřená pl. 18 11032
zast. pl. společný dvůr 4 2557
zast. pl. zbořeniště 3 649
zast. pl. 538 176584
ostat.pl. dráha 2 43752
ostat.pl. jiná plocha 316 238595
ostat.pl. manipulační pl. 96 91818
ostat.pl. neplodná půda 305 176746
ostat.pl. ostat.komunikace 379 148367
ostat.pl. pohřeb. 4 7643
ostat.pl. silnice 45 91267
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19455
ostat.pl. zeleň 24 11250
Celkem KN 3753 7979712
Par. DKM 3753 7979712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 202
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 530
byt.z. byt 84
byt.z. garáž 17
Celkem JED 101
LV 642
spoluvlastník 996

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.12.2016 1:1000 16.12.2016 *)
DKM 1:1000 08.12.2015 na části 98,5% k.ú.
ZMVM 1:2000 15.04.1991 16.12.2016 na části 1,5% k.ú. s příděly
S-SK GS 1:2880 1837 15.04.1991


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 20.09.2020 22:29

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.