k.ú.: 738191 - Radochovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558125 - Neurazy NUTS5 CZ0324558125
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 189 563414
zahrada 41 33282
travní p. 710 1858313
lesní poz 100 553827
vodní pl. nádrž umělá 3 1416
vodní pl. tok přirozený 3 14575
vodní pl. tok umělý 18 14124
vodní pl. zamokřená pl. 2 2087
zast. pl. zbořeniště 2 1331
zast. pl. 64 45039
ostat.pl. jiná plocha 93 55047
ostat.pl. manipulační pl. 5 11017
ostat.pl. neplodná půda 119 104740
ostat.pl. ostat.komunikace 66 57147
ostat.pl. silnice 11 17635
ostat.pl. zeleň 16 927
Celkem KN 1442 3333921
Par. KMD 1442 3333921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 62
LV 96
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2017
KM-D 1:2000 15.12.2000 10.11.2017
S-SK GS 1:2880 1837 15.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 25.09.2020 06:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička