k.ú.: 738166 - Radňov u Květinova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568953 - Květinov NUTS5 CZ0631568953
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1299904
zahrada 51 32154
ovoc. sad 1 5361
travní p. 177 614433
lesní poz les s budovou 1 43
lesní poz 95 536043
vodní pl. nádrž umělá 1 389
vodní pl. rybník 17 10665
vodní pl. tok přirozený 8 5753
vodní pl. tok umělý 6 3762
zast. pl. zbořeniště 2 288
zast. pl. 81 32506
ostat.pl. jiná plocha 18 18984
ostat.pl. manipulační pl. 10 24574
ostat.pl. neplodná půda 31 11440
ostat.pl. ostat.komunikace 65 42011
ostat.pl. silnice 1 12502
Celkem KN 735 2650812
Par. KMD 735 2650812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 93
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK GS 1:2880 1838 03.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 06.06.2020 05:32

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.