k.ú.: 738026 - Radkova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517321 - Radkova Lhota NUTS5 CZ0714517321
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1491997
zahrada 37 38986
ovoc. sad 5 31766
travní p. 9 41216
lesní poz les(ne hospodář) 10 62792
vodní pl. tok přirozený 10 32543
vodní pl. tok umělý 3 3823
zast. pl. společný dvůr 2 1293
zast. pl. 60 29593
ostat.pl. jiná plocha 20 9440
ostat.pl. manipulační pl. 7 15137
ostat.pl. neplodná půda 1 784
ostat.pl. ostat.komunikace 45 92696
ostat.pl. silnice 11 41424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2736
ostat.pl. zeleň 44 202198
Celkem KN 372 2098424
Par. DKM 372 2098424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 59
LV 80
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2011
DKM-KPÚ 31.03.2011 1:1000 01.04.2011 *)
ZMVM 1:2000 01.09.1992 25.11.2011
Ost. 1:2500 01.01.1946 01.09.1992 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 18.08.2019 13:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.