k.ú.: 737721 - Horní Radíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546097 - Český Rudolec NUTS5 CZ0313546097
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 412699
zahrada 39 16881
travní p. 127 429397
lesní poz 174 1048241
vodní pl. nádrž umělá 1 1668
vodní pl. rybník 9 16885
vodní pl. tok umělý 9 4473
zast. pl. zbořeniště 3 622
zast. pl. 30 14502
ostat.pl. jiná plocha 15 36579
ostat.pl. manipulační pl. 1 1209
ostat.pl. neplodná půda 189 119834
ostat.pl. ostat.komunikace 73 57219
ostat.pl. silnice 5 16444
Celkem KN 721 2176653
Par. KMD 721 2176653
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 29
LV 46
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 26.09.2020 16:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička