k.ú.: 737674 - Radíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 598488 - Radíč NUTS5 CZ020B598488
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 3245627
zahrada 253 245893
travní p. 368 2445025
lesní poz les s budovou 5 218
lesní poz 429 4907215
vodní pl. nádrž umělá 5 3394
vodní pl. rybník 5 32799
vodní pl. tok přirozený 13 506835
vodní pl. tok umělý 3 7603
vodní pl. zamokřená pl. 2 2512
zast. pl. společný dvůr 1 88
zast. pl. zbořeniště 2 651
zast. pl. 294 98397
ostat.pl. dobývací prost. 1 7647
ostat.pl. jiná plocha 45 19998
ostat.pl. manipulační pl. 3 10205
ostat.pl. neplodná půda 311 541742
ostat.pl. ostat.komunikace 165 295169
ostat.pl. silnice 7 69536
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24256
ostat.pl. zeleň 18 39124
Celkem KN 2108 12503934
Par. DKM 2108 12503934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 120
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
Celkem BUD 292
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 405
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.03.2016
DKM-KPÚ 1:1000 12.06.2015
S-SK GS 1:2880 1840 21.03.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 25.05.2019 09:23

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.