k.ú.: 737585 - Radětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564389 - Radětice NUTS5 CZ020B564389
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 2556516
zahrada 98 50872
ovoc. sad 3 14528
travní p. 277 899787
lesní poz 106 689120
vodní pl. nádrž umělá 8 4114
vodní pl. rybník 1 2158
vodní pl. tok přirozený 3 596
vodní pl. tok umělý 8 1358
zast. pl. společný dvůr 1 110
zast. pl. 120 44855
ostat.pl. dobývací prost. 3 907
ostat.pl. jiná plocha 46 46518
ostat.pl. manipulační pl. 14 23467
ostat.pl. neplodná půda 145 224174
ostat.pl. ostat.komunikace 113 86553
ostat.pl. silnice 41 33696
Celkem KN 1401 4679329
Par. KMD 1401 4679329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 19
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 115
LV 182
spoluvlastník 246

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 05.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 09:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.