k.ú.: 737453 - Radeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579777 - Úpice NUTS5 CZ0525579777
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 698 4024196
zahrada 164 158752
travní p. 650 1844995
lesní poz 465 3115728
vodní pl. nádrž umělá 1 1096
vodní pl. zamokřená pl. 26 5915
zast. pl. společný dvůr 4 642
zast. pl. zbořeniště 23 8484
zast. pl. 273 79847
ostat.pl. jiná plocha 147 61243
ostat.pl. manipulační pl. 36 80092
ostat.pl. neplodná půda 63 48890
ostat.pl. ostat.komunikace 300 204354
ostat.pl. pohřeb. 2 13562
ostat.pl. silnice 11 67786
ostat.pl. skládka 15 75203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8990
Celkem KN 2881 9799775
Par. KMD 2881 9799775
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 259
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 319
spoluvlastník 498

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2016
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.08.2019 01:41

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.