k.ú.: 737305 - Račerovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 847 3822684
zahrada 106 67607
travní p. 66 142935
lesní poz les s budovou 1 21
lesní poz 180 1129433
vodní pl. nádrž umělá 5 1354
vodní pl. rybník 2 13145
vodní pl. tok přirozený 1 1467
vodní pl. tok umělý 64 14457
zast. pl. společný dvůr 2 2976
zast. pl. zbořeniště 2 730
zast. pl. 116 33181
ostat.pl. jiná plocha 21 18645
ostat.pl. manipulační pl. 6 5204
ostat.pl. neplodná půda 153 92653
ostat.pl. ostat.komunikace 165 83726
ostat.pl. silnice 8 63006
ostat.pl. zeleň 19 4992
Celkem KN 1764 5498216
Par. KMD 1764 5498216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 115
LV 193
spoluvlastník 286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.09.2020 22:17

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička