k.ú.: 737160 - Smrkový Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 556882 - Rabštejnská Lhota NUTS5 CZ0531556882
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 624201
zahrada 119 71030
ovoc. sad 2 10764
travní p. 160 330181
lesní poz 42 2271087
vodní pl. nádrž přírodní 4 926
vodní pl. nádrž umělá 3 1041
vodní pl. rybník 1 661
vodní pl. tok přirozený 5 12530
zast. pl. společný dvůr 2 358
zast. pl. zbořeniště 1 288
zast. pl. 145 34406
ostat.pl. jiná plocha 35 12341
ostat.pl. manipulační pl. 4 2729
ostat.pl. neplodná půda 14 46733
ostat.pl. ostat.komunikace 60 56492
ostat.pl. silnice 9 46896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4511
Celkem KN 773 3527175
Par. KMD 773 3527175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 141
LV 230
spoluvlastník 403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.05.2019 03:47

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.