k.ú.: 737160 - Smrkový Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 556882 - Rabštejnská Lhota NUTS5 CZ0531556882
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 564236
zahrada 185 128518
travní p. mez, stráň 4 2578
travní p. 153 389701
lesní poz 46 2276235
vodní pl. nádrž přírodní 3 872
vodní pl. nádrž umělá 1 771
vodní pl. rybník 1 661
vodní pl. tok přirozený 5 12530
zast. pl. společný dvůr 2 358
zast. pl. zbořeniště 1 288
zast. pl. 147 34439
ostat.pl. jiná plocha 18 6553
ostat.pl. manipulační pl. 1 227
ostat.pl. neplodná půda 5 5622
ostat.pl. ostat.komunikace 53 52173
ostat.pl. silnice 9 46896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4511
Celkem KN 778 3527169
Par. KMD 778 3527169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 143
LV 231
spoluvlastník 404

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 05:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.