k.ú.: 737160 - Smrkový Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 556882 - Rabštejnská Lhota NUTS5 CZ0531556882
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 564236
zahrada 170 128537
travní p. mez, stráň 4 2578
travní p. 148 389318
lesní poz 46 2273549
vodní pl. nádrž přírodní 3 872
vodní pl. nádrž umělá 3 3501
vodní pl. rybník 1 661
vodní pl. tok přirozený 7 12151
zast. pl. společný dvůr 2 358
zast. pl. zbořeniště 1 288
zast. pl. 156 34904
ostat.pl. jiná plocha 18 6553
ostat.pl. manipulační pl. 1 227
ostat.pl. neplodná půda 5 5622
ostat.pl. ostat.komunikace 53 52173
ostat.pl. silnice 9 46896
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4511
Celkem KN 756 3526935
Par. KMD 756 3526935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 152
LV 236
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.