k.ú.: 737101 - Čepice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557013 - Rabí NUTS5 CZ0322557013
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 316 937271
zahrada 47 34451
travní p. 237 464566
lesní poz 228 2378585
vodní pl. nádrž umělá 1 583
vodní pl. tok přirozený 1 175493
vodní pl. tok umělý 8 2236
zast. pl. společný dvůr 2 43
zast. pl. 69 29097
ostat.pl. dobývací prost. 2 10032
ostat.pl. dráha 2 55578
ostat.pl. jiná plocha 76 109218
ostat.pl. manipulační pl. 15 16708
ostat.pl. neplodná půda 205 289364
ostat.pl. ostat.komunikace 76 53704
ostat.pl. silnice 98 81765
ostat.pl. zeleň 1 583
Celkem KN 1384 4639277
Par. KMD 1384 4639277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 69
LV 115
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2012
S-SK GS 1:2880 1837 07.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.