k.ú.: 736961 - Pustověty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542288 - Pustověty NUTS5 CZ020C542288
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21212 - Křivoklát

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 2235051
zahrada mez, stráň 2 4132
zahrada 75 55785
ovoc. sad 1 3883
travní p. mez, stráň 13 30174
travní p. 166 930823
lesní poz 71 10611326
vodní pl. nádrž umělá 4 3756
vodní pl. tok přirozený 68 64593
vodní pl. tok umělý 13 19703
vodní pl. zamokřená pl. 4 3246
zast. pl. společný dvůr 1 160
zast. pl. zbořeniště 4 514
zast. pl. 107 54949
ostat.pl. dráha 5 113585
ostat.pl. jiná plocha 55 50062
ostat.pl. manipulační pl. 15 19959
ostat.pl. neplodná půda 71 173141
ostat.pl. ostat.komunikace 98 179536
ostat.pl. silnice 4 76193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11861
Celkem KN 947 14642432
Par. DKM 4 164378
Par. KMD 943 14478054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 103
LV 158
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2013
S-SK GS 1:2880 1841 25.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 29.09.2020 07:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička