k.ú.: 736414 - Dolní Jirčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539597 - Psáry NUTS5 CZ020A539597
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21053 - Jesenice (okres Praha-západ)

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1133 2497606
zahrada 837 566886
ovoc. sad 20 54332
travní p. 89 89327
lesní poz 20 953018
vodní pl. nádrž umělá 1 535
vodní pl. tok přirozený 78 25702
vodní pl. tok umělý 15 3187
vodní pl. zamokřená pl. 24 9330
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 1319 234707
ostat.pl. dobývací prost. 8 117026
ostat.pl. jiná plocha 155 128495
ostat.pl. manipulační pl. 58 103980
ostat.pl. neplodná půda 23 12457
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 28
ostat.pl. ostat.komunikace 210 170327
ostat.pl. pohřeb. 1 2068
ostat.pl. silnice 11 30430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 36217
ostat.pl. zeleň 4 6905
Celkem KN 4054 5042573
Par. KMD 4054 5042573
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obč.vyb 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 588
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 303
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 94
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 8
s roz.jed 5
Celkem BUD 1306
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 136
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 20
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 173
LV 1624
spoluvlastník 2315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1841 29.09.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 12:56

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.