k.ú.: 736406 - Tříklasovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 563374 - Psárov NUTS5 CZ0317563374
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 386 2024556
zahrada 62 62612
travní p. 129 395768
lesní poz 196 3112756
vodní pl. nádrž přírodní 1 959
vodní pl. nádrž umělá 1 1359
vodní pl. rybník 13 54100
vodní pl. tok přirozený 10 24655
vodní pl. tok umělý 38 7156
vodní pl. zamokřená pl. 8 3521
zast. pl. společný dvůr 2 52
zast. pl. zbořeniště 1 26
zast. pl. 61 32874
ostat.pl. jiná plocha 48 98417
ostat.pl. manipulační pl. 23 18669
ostat.pl. neplodná půda 25 16319
ostat.pl. ostat.komunikace 41 82629
ostat.pl. silnice 11 24827
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3799
ostat.pl. zeleň 1 600
Celkem KN 1061 5965654
Par. DKM 7 36163
Par. KMD 1054 5929491
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 55
LV 119
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 27.06.2016
KMD 1:1000 16.12.2015
S-SK GS 1:2880 1829 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička