k.ú.: 736210 - Rusová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563315 - Kryštofovy Hamry NUTS5 CZ0422563315
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4204 - Kadaň
Pověřený obecní úřad 42043 - Vejprty

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 91 6156392
lesní poz 72 2600429
vodní pl. nádrž umělá 1 6584
vodní pl. zamokřená pl. 5 48645
zast. pl. zbořeniště 9 1615
zast. pl. 4 64
ostat.pl. dráha 9 204835
ostat.pl. jiná plocha 14 5994
ostat.pl. manipulační pl. 18 33317
ostat.pl. neplodná půda 76 276570
ostat.pl. ostat.komunikace 49 119433
ostat.pl. silnice 7 71118
Celkem KN 355 9524996
Par. KMD 355 9524996
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če tech.vyb 4
Celkem BUD 4
LV 22
spoluvlastník 29

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 25.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 23.09.2020 15:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička