k.ú.: 736082 - Příluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544302 - Lešná NUTS5 CZ0723544302
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 495024
zahrada 56 74526
ovoc. sad 1 920
travní p. mez, stráň 2 1070
travní p. 66 451271
lesní poz 21 143614
vodní pl. nádrž umělá 3 27306
vodní pl. tok přirozený 15 52117
zast. pl. 77 55140
ostat.pl. dráha 8 58682
ostat.pl. jiná plocha 43 31378
ostat.pl. manipulační pl. 3 8178
ostat.pl. neplodná půda 44 57842
ostat.pl. ostat.komunikace 63 75160
ostat.pl. silnice 24 117778
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3395
ostat.pl. zeleň 37 101403
Celkem KN 563 1754804
Par. DKM 563 1754804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 75
LV 129
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.05.2018
DKM 1:1000 20.12.2005
ZMVM 1:2000 15.12.1992 20.12.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 15.12.1992 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 17:57

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.